Vælg den grønne vej

Skal vi politikere bare acceptere, at vi lever i en globaliseret verden, hvor markedet og den neoliberale logik i stort omfang sætter dagsordenen og dermed nærmest udvisker forskellen på den førte politik i den ene eller anden regering? Er vi fanget i nogle grundvilkår, som dikterer nødvendighedens politik og konkurrencestaten? Skal vi bare slå hælene sammen og sige ja og amen?

Nej, vi skal med mod, kreativitet og nytænkning udvikle alternativer, for vi står over for en fremtid, hvor der er brug for at gøre tingene på nye måder. Vores miljøbelastning, den stigende ulighed, klimaforandringer og vores uholdbare ressourceforbrug m.v. kræver handling, politisk helhedstænkning og en alternativ samfundsudvikling. Derfor ønsker Alternativet en seriøs bæredygtig omstilling miljømæssigt, socialt og økonomisk sat på den politiske dagsorden.

For Alternativet er løsningen ikke mere statsstyring og socialisme, men en ny grøn vej, som bygger på privat meningsdrevet iværksætteri, nye organisationsformer, social opfindsomhed, frie institutioner og en økonomisk politik, som begunstiger grønne løsninger og bæredygtig produktion – og samtidig gør det ikke bæredygtige dyrere. Og vi har tillid til, at de borgere, som skal være med til at løfte opgaven lokalt, selv kan tage ansvaret og styringen.

Jeg har respekt for de resultater, som Helle Thorning-Smiths regering har opnået i kølvandet på finanskrisen. Inden for systemets logik og præmisser har de handlet og fået styr på økonomien. Når Alternativet kommer i Folketinget, håber jeg, at vi sammen med de andre partier kan gå nogle afgørende skridt videre og udvikle en ny og mere bæredygtig vej. Det bliver ikke let for Danmark at gå mod strømmen, men som politikere skal vi vel ikke bare være marionetdukker i hænderne på det globale system eller blindt lade os flyde med strømmen ud over "vandfaldet". Lad os i stedet den 18/6 vælge retning mod en ny og bedre fremtid.