Jeg har været politisk engageret på forskellig vis i mange år. Partipolitisk både som Radikal og i Alternativet.

Ved seneste folketingsvalg var jeg folketingskandidat for Alternativet og har tidligere som Radikal været opstillet til byrådet. 

Efter grundige overvejelser valgte jeg i 2016 at trække mig som aktiv í partipolitisk sammenhæng. Jeg havde og har stadig behov for at bruge min tid og min interesse for samfundsudvikling m.v. på anden vis. Jeg fravalgte derfor at genopstille som folketingskandidat for Alternativet, og jeg stiller heller ikke op som kandidat for partiet ved det kommende byrådsvalg. 

Lokalt har jeg spillet bolden videre til andre lokale Alternative kræfter i Odder Kommune, hvor jeg bor, og er ikke en aktiv medspiller.

Tiden må nu vise, om jeg vender tilbage som partipolitisk aktiv. Derfor har jeg ikke slettet min politiker-hjemmeside her, men foreløbig blot sat den på standby.

ALTERNATIVET

Alternativet er et nyt grøn parti, som ønsker et bæredygtigt, socialt retfærdigt og mere entreprenant samfund. Med nytænkning, større helhedsbetragtning og en ny politisk kultur vil Alternativet igangsætte en grøn omstilling, som kan vise en ny vej og gøre Danmark til det bedste land for verden.

Læs mere

STEEN RÅGÅRD

Alternativet er for mig et spirende håb for fremtiden. Med Alternativet kan der komme et seriøst fokus på en bæredygtig udvikling – miljømæssigt, økonomisk og socialt. Jeg vil arbejde for, at det kommer til at give resultater. Jeg ser muligheder. Ikke mindst i Østjylland, hvor jeg er opstillet.

Læs mere

MINE MÆRKESAGER

Med mod, kreativitet og nytænkning gør Alternativet op med vanetænkning og "business as usual". I den globale økonomi er udfordringen næsten lammende, men bæredygtige løsninger er samtidig så afgørende nødvendige. En ny kurs skal lægges hen mod en verden i større balance.

Læs mere

ALTERNATIVETS PLACERING

Se min video om Alternativets placering i det politiske landskab (varighed: 2:13)

Se video

ALTERNATIV "VALUTA"

I valgkampen vil "mønten" dukke frem i byrummet forskellige steder i Østjylland.

Læs mere

BLOG & FACEBOOK

Læs her min blog og div. andre politiske indlæg – og følg min side på Facebook. 

Læs mere