Mine mærkesager

En seriøs grøn omstilling

Den grønne omstilling er ikke kun et spørgsmål om miljø og grøn teknologi. Det skal også være en omstilling, som tager fat på den systemkrise og systemkonstruktion, vi står med. Og vi skal med forskning og iværksætteri opnå 100% vedvarende energi, et bæredygtigt landbrug, skovbrug og fiskeri, en vildere og mere mangfoldig natur, bæredygtig produktion og forbrug, grøn transport og et gladere liv.

Alternative bo- og produktionsformer i by og landdistrikter skal være med til at vise veje til en grøn omstilling af Danmark. Der skal udpeges velegnede steder rundt i landet, som kan få status som offentligt støttede "eksperimentalzoner", hvor grønne iværksættere, sociale entreprenører, vidensinstitutioner og et folkeligt engagement kan skabe alternative og bæredygtige samfundsmodeller.

Vækst i empati og livskvalitet

Alle mennesker har krav på at blive behandlet som ligeværdige og unikke personer. Og vores velfærdsamfund samt den stigende ulighed og udstødelse kræver en indsats baseret på tillid, nytænkning og social opfindsomhed. Også i forhold til flygtninge og indvandrere har vi bruge for mere empati og et inkluderende "vi".

I by og landdistrikter skal der afprøves alternative bo- og produktionsformer i bestræbelserne på også at finde veje til større social bæredygtighed, mindre stress og højere livskvalitet. Børn, unge og gamle, arbejdsdygtige og mindre arbejdsdygtige, etniske danskere og indvandrere m.v. skal sammen og i samarbejde med det offentlige vise bæredygtige alternativer, som kan forbedre og fremtidssikre vores velfærdssamfund.

Økonomisk helhedstænkning

Vores økonomi skal baseres på et helhedssyn, som også tager højde for udviklingslandene og fremtidige generationer såvel som Jordens mangfoldighed af liv. Vi skal sikre, at vi ikke skyder store omkostninger for vores produktion og livsstil over på dem, som ikke har skabt problemerne. Miljø-, klima- og ressourcehensyn skal indgå i vores regnskaber med en passende værdi, og vi skal udvikle cirkeløkonomi, så ressourcer kan genbruges igen og igen. For også bundlinjen i regnskabet for bæredygtighed skal være positiv – både her og nu og på den lange bane.

Vores økonomiske system skal nytænkes, så det kommer til at tjene liv og bliver bæredygtigt. Vi skal ikke økonomisk og materiel vækst for enhver pris. Vi bør tilstræbe et samfund i balance og tilrettelægge vores økonomi, produktion og forbrug efter det.

En stærkere iværksætterkultur

Vi står i en verden, som på mange områder skal designes på ny. Produkter skal designes og fremstilles ud fra en grøn og cirkeløkonomisk tilgang, energi skal gøres grøn og vedvarende, transport og vores fysiske rammer skal løses langt mere bæredygtigt – både teknisk og socialt. Der er nok at tage fat på. Verden har brug for dygtige iværksættere og politiske initiativer på området.

Den nødvendige grønne omstilling kræver nytænkning, kreativitet og iværksætteri. Og vi skal søge nye og formålstjenlige måder at organisere os på. Det offentlige, private virksomheder og frivillige kan finde sammen og skabe nye samarbejdskonstruktioner, som kan løfte opgaven og løse udfordringerne. Mening i højere grad end profit kan blive den moderne iværksætters drivkraft.

I øvrigt

En ny politisk kultur

Danmark og verden står med kolossale udfordringer. Måske de største menneskeheden samlet har stået med. I det perspektiv virker det næsten komisk, at der i det politiske miljø bliver brugt så meget energi på at spænde ben og kaste mudder på hinanden. Den energi bør i stedet bruges på, at vi sammen (og ikke mindst sammen med borgerne) forsøger at finde de nødvendige løsninger på problemerne.

 

Se også Alternativets partiprogram 

Alternativet er for mig et spirende håb for fremtiden. En grøn energi, som bryder gennem vanetænkning og ”business as usual”. Der er behov for nytænkning og omstilling, så vi kan opnå et mere bæredygtigt samfund – både miljømæssigt, socialt og økonomisk. Udfordringen er kolossal stor, men samtidig afgørende nødvendig. Det skal lykkes!