Eksperimentalzoner

Jeg oplever, at den politiske diskussion i Danmark generelt har mistet mod, drømme og visioner. Vanetænkning, "nødvendighedens politik" og regneark har nærmest sat sig på magten. Er det et sådan folkestyre, vi ønsker?

Vi står med lokale og globale udfordringer, som skriger på kreativitet, nytænkning og omstilling. Vores klima, økosystemer og ressourcer kræver en langt mere seriøs handling, hvis vi skal kunne opretholde gode livsbetingelser på Jorden med snart 8 mia. mennesker. Ligeledes er der brug for en indsats, som har fokus på større social bæredygtighed. Alt for mange bliver udkonkurreret og sat uden for i den stigende effektivisering og globale konkurrence. Og behøver vi at acceptere, at over 400.000 mennesker i Danmark hver dag lider af alvorlig stress? Og at mange føler sig isolerede og ensomme?

Danmark er kendt for andelsbevægelsen og højskoler. Det er på høje tid, at vi seriøst begynder at udvikle lignende organisatoriske og problemløsende nyskabelser rettet mod vor tids store udfordringer. Et indledende tiltag kunne være at etablere "eksperimentalzoner" rundt omkring i landet, hvor vi målrettet kan afprøve nye organisationsmodeller og alternative bo- og produktionsformer. Alternative samfund, som allerede er vokset frem i både Danmark og udlandet (fx Friland på Djursland og Hertha Levefællesskab), kan bidrage med værdifuld inspiration og erfaring – og fra politisk side skal opgaven løftes til et samfundsanliggende, og der skal findes midler til igangsættende og målrettet støtte, forskning og rådgivning. 

Konkrete brugergrupper og meningsdrevede private virksomheder kan sammen med offentlige institutioner og relevante foreninger danne en form for partnerskab omkring disse "eksperimentalzoner". Målet er at få udviklet nye samfundsmodeller, som er både problemløsende, attraktive og bæredygtige. Moderne bo- og produktionsfællesskaber (bl.a. omkring økologisk landbrug) kan måske danne model for mere inkluderende og meningsfulde lokalsamfund, hvor alle, både unge og gamle, arbejdsdygtige og mindre arbejdsdygtige såvel som etniske danskere og nydanskere, bedre kan få mulighed for at bidrage til samfundet og fællesskabet med det, hver især kan. 

Etablering af ovennævnte "eksperimentalzoner" er et af mange forslag i Alternativets partiprogram. Som Danmarks nye grønne parti søger Alternativet nye veje at gå i bestræbelserne på at opnå et mere bæredygtigt samfund – både miljømæssigt, socialt og økonomisk. En stærkere iværksætterkultur skal med grøn innovation og social opfindsomhed være med til at skubbe samfundsudviklingen i den retning. Fra politisk side kan vi ikke bare tænke eller købe os til de bedste løsninger. Der er brug for også at lægge disse samfundsudviklende projekter i hænderne på praktiske og kreative borgere, der er parate til at investere sig selv og deres penge i at skabe nye løsninger og bæredygtige lokalsamfund. Et sådan samarbejde mellem det offentlige og engagerede "græsrødder" og iværksættere, kan vise sig afgørende for den grønne omstilling og sociale nytænkning. Lad os slippe kreativiteten og de bæredygtige iværksættere løs på problemerne.