Grøn bosætning

Den grønne omstilling, både miljømæssigt, økonomisk og socialt, er noget, som optager et stigende antal mennesker. Det at kunne leve mere bæredygtigt med en mindre CO2-udledning, et mindre ressourceforbrug og med større respekt for miljøet appellerer til mange. Men også ønsket om et nærmiljø og en livsform, som i højere grad giver mulighed for at ”stå lidt af ræset”, og som lægger op til et fællesskab og et givende samspil mellem mennesker i forskellige aldre, er på manges ønskeliste. I den sammenhæng rummer især landkommuner gode muligheder for at byde ind med egnede steder til realisering af sådanne bæredygtige lokalsamfund/økosamfund. Her kan der blive plads til også at producere egne fødevarer, så en vis grad af selvforsyning kan opnås. Og der kan lokalt etableres bæredygtige kredsløb i forbindelse med rensning af spildevand, udnyttelsen af det organiske affald, energiproduktion m.v. 

I Odder Kommune, hvor jeg bor, har jeg i forbindelse med kommunens udviklingsplaner indsendt konkrete tanker vedr. grøn bosætning – Økosamfund 2.0. Efter behandling af mit forslag i forvaltningen blev det vedtaget i byrådet, at der, i forbindelse med den forestående revision af kommuneplanen, skal ses på mulighederne for at udpege områder til alternative, bæredygtige bo-miljøer evt. inden for de eksisterende byudviklingsområder. 

Det er langt fra sikkert, at mit forslag kan blive realiseret i den konkrete form, men det har igangsat et godt og indledende skridt, som jeg vil mene, man også i mange andre kommuner kan tage initiativ til. På den måde kan bæredygtige bo- og produktionsfælleskaber vokse frem rundt omkring som en del af den grønne omstilling.

Du kan her læse mit forslag til grøn bæsætning (pdf)

 

I sammenhæng med nævnte økosamfund 2.0, pegede jeg også på muligheder i Assedrup lidt nord for Odder by. Efterfølgende er jeg blevet lidt ambivalent, da det måske nok er vigtigere, at vi får bragt togtiden mellem Odder og Aarhus betydeligt ned. 

I kan se mine indledende tanker vedr. Assedrup i denne pdf.