Alternativ "valuta"

En ny "valuta" er blevet skabt for at fremme et grønt og bæredygtigt samfund. "Mønten" signalerer et værdifuldt alternativ til den nuværende politik og vækstøkonomi. Den er uforgængelig og vil om 1.000 år kunne graves frem i en levende økologisk muld og bevidne, at Alternativet fik pladser i folkestyret og i folkets hjerter i år 2015. I valgkampen vil "mønten" dukke frem i byrummet forskellige steder i Østjylland. Og jo mere den bliver delt, jo mere værdifuld bliver den. Når valget er vel overstået, vil den blive vekslet til en ny politisk dagsorden til gavn for en bæredygtig og gladere fremtid.