Tag hånd om fremtiden

Har du mod på at gøre op med "nødvendighedens politik", vanetænkning og manglen på politiske visioner? 

Vil du være med til at gøre det 21. århundrede til miljøets, iværksætternes og fællesskabets århundrede?

Og er du enig i, at tiden kalder på det enkelte menneskes skaberkraft, fællesskabets eftertænksomhed og solidaritetsfølelse samt behovet for grundlæggende forandringer og en ny politisk kultur?

Hvis du kan sige ja til ovenstående, bør du overveje at stemme på Alternativet, for lappeløsningernes tid er forbi. Det er ikke længere nok med småjusteringer og symptombehandling. Der er i stedet behov for helt nye samarbejdsformer, nye beslutningsprocesser og en ny tilgang til fordelingen af klodens ressourcer, hvor økonomisk vækst og materielt forbrug ikke længere bør være målet for alting. I Alternativet ønsker vi at omdefinere den etablerede opfattelse af velfærd og værdi, og vi vil have sat en seriøs bæredygtig omstilling af Danmark på den politiske dagsorden – både miljømæssigt, socialt og økonomisk. 

Vi ved, at det er store ambitioner, og vi ved, at udfordringerne er massive og komplekse. Derfor kræver det både mod, vilje og opfindsomhed, hvis det skal lykkes. Vi tror på, at den styrke ligger i den danske befolkning, som tidligere har løst store udfordringer med nytænkning og handlekraft – bl.a. med andelsbevægelsen og højskoler. Tilsvarende ny organisering kan tage udgangspunkt i et samarbejde mellem private virksomheder, offentlige institutioner og den frivillige sektor, som hver har deres styrker at bidrage med. Økonomisk tænkning og kundeforståelse fra den private sektor. Fokus på det fælles bedste fra den offentlige sektor samt mangfoldighed og formålsdrevet organisationskultur fra den frivillige sektor. 

Vi vil gøre Danmark til et godt eksempel for verden, på samme måde, som Samsø er blevet internationalt kendt for en 100 % vedvarende energiforsyning og en stærk lokal forankring i den sammenhæng. Vi skal handle lokalt og blive stærke globalt.